Registrace k doživotní záruce


Podmínkou poskytnutí Doživotní záruky je provedení registrace koncového zákazníka do programu Doživotní záruky nejpozději do 2 měsíců od data dodání Zboží koncovému zákazníkovi. Dále je nutná pravidelná 5ti letá prohlídka přístroje. V případě zmeškání lhůty pro registraci, případně neprovedení 5 leté prohlídky ztrácí koncový zákazník právo na poskytnutí tzv. Doživotní záruky.

Registrace do programu Doživotní záruky se provádí řádným vyplněním tzv. Karty zákazníka, která je dostupná na webových stránkách Výhradního dovozce (www.husky.cz). Registraci je možné provést interaktivním vyplněním Karty zákazníka přímo na webových stránkách Výhradního dovozce (viz. tlačítka výše) nebo zasláním vyplněné Karty zákazníka doporučenou listovní zásilkou/ nebo naskenovanou emailem na adresu sídla Výhradního dovozce (NEWAG spol. s r.o.). resp. na email info@husky.cz.